Werkgever riskeert boetes bij niet naleving nieuwe Arbowet

Sinds 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit van kracht. Een aantal belangrijkste bepalingen van de nieuwe Arbowet zijn:

  • Iedere werkgever dient een basiscontract te hebben met een Arbodienst of bedrijfsarts. Hiervoor gelden minimumeisen
  • Iedere werknemer heeft het recht om middels een Arbeidsomstandigheden spreekuur de bedrijfsarts te bezoeken.
  • Werknemers hebben het recht om het oordeel van de bedrijfsarts te laten toetsen door een andere bedrijfsarts, de z.g. Second Opinion
  • De bedrijfsarts heeft het recht en de mogelijkheid om iedere werkplek in het bedrijf te bezoeken.

(meer…)

Werkgever riskeert boetes bij niet naleving nieuwe Arbowet2018-05-28T09:06:00+02:00

Ziek melden door een arbeidsconflict, hoe gaat u hiermee om?

Een arbeidsconflict en ‘gedoe op de werkvloer’ zijn regelmatig redenen om te verzuimen. Jaarlijks zijn er tussen 70.000 en 100.000 ziekmeldingen als gevolg van een conflict op de werkvloer. Wegblijven blijkt voor veel werknemers vaak de enige uitweg als er ruzie tussen collega’s of een meningsverschil met de direct leidinggevende is.  (meer…)

Ziek melden door een arbeidsconflict, hoe gaat u hiermee om?2017-07-07T10:06:28+02:00

Het verzuimprotocol, houvast bij elke ziekmelding

Adrie is op 16 januari opgenomen voor een geplande ingreep in het ziekenhuis. Hij heeft geen contact opgenomen met de arbodienst en ook zijn werkgever is niet op de hoogte gesteld. Hier is sprake van ziekte en Adrie had zich dan ook volgens de regels moeten ziek melden bij zijn werkgever en de arbodienst. De vraag is echter of hij op de hoogte was van deze regels.

Een verzuimprotocol schept binnen een bedrijf duidelijkheid in de regelgeving rond ziekmeldingen en vertaalt de Wet Verbetering Poortwachter naar de dagelijkse praktijk.  (meer…)

Het verzuimprotocol, houvast bij elke ziekmelding2017-06-13T11:07:25+02:00

Ziek en vakantie, hoe gaan die samen?

Een werknemer die ziek gemeld is en op vakantie wil.
Of een medewerker die tijdens zijn (of haar) vakantie ziek wordt.
Hoe gaat u daarmee om als werkgever, maar ook als werknemer? Wat zijn ieders rechten en plichten en hoe legt u deze zaken het beste vast om problemen te voorkomen? (meer…)

Ziek en vakantie, hoe gaan die samen?2017-05-30T12:57:47+02:00

Hoe om te gaan met medische informatie bij ziekte

Als werkgever bent u graag op de hoogte van wat een zieke werknemer mankeert om een inschatting te maken of en wanneer hij of zij op het werk terugkomt. Eventueel wat daarvoor nodig is. U bent echter beperkt in wat u vragen en weten mag over de achtergrond en de reden van de ziekte. Dit heeft te maken met 3 verdragen/wetten, die de basis vormen voor onze privacywetgeving. De Wet bescherming persoonsgegevens is daar een van. De wet bepaalt hoe om te gaan met medische informatie bij een zieke werknemer.  (meer…)

Hoe om te gaan met medische informatie bij ziekte2017-05-16T08:30:44+02:00

De medische machtiging voor de bedrijfsarts, rechten en plichten

De medische machtiging voor de bedrijfsarts, rechten en plichten

Om een juiste beoordeling te maken heeft de bedrijfsarts soms medische inlichtingen nodig van een ziek gemelde werknemer. Bij langdurige ziekte of ter onderbouwing of verduidelijking van het dossier wordt daarom verzocht om een medische machtiging aan de werknemer in kwestie. Daarmee geeft hij (of zij) toestemming om deze informatie bij de behandelende specialist(en) in te winnen.

Het opvragen van deze gegevens wordt in opdracht van de bedrijfsarts gedaan.  (meer…)

De medische machtiging voor de bedrijfsarts, rechten en plichten2017-05-11T11:46:39+02:00

Hoe wordt een ziekmelding goed beoordeeld?

Een kijkje achter de schermen bij Arbo Triple One

Wanneer wij presentaties geven aan bedrijven die geïnteresseerd zijn in onze verzuimbegeleiding, krijgen wij vaak vragen over hoe wij als arbodienst een ziekmelding beoordelen. En waarom wij het zo belangrijk vinden om al op de eerste dag van de ziekmelding contact te hebben met de werknemer die zich ziek meldt.

Wij laten het u zien.

(meer…)

Hoe wordt een ziekmelding goed beoordeeld?2017-05-11T11:46:05+02:00

De grote voordelen van verzuimbegeleiding vanaf dag 1 van ziekmelding

Wat betekent een ziekmelding voor uw organisatie?

Of u nu werkgever bent in een groot, middelgroot of klein bedrijf, in elke organisatie is ziekteverzuim een dingetje. Een ingewikkelde kwestie, waarmee u niet graag bezig bent. Maar ook al wilt u het ontwijken, u kunt er niet omheen. Doet u dat wel, dan zijn de gevolgen soms niet te overzien.

Hebt u al eens geïnventariseerd wat de gevolgen zijn van ziekteverzuim? Hoe kostbaar elke ziekmelding is voor de organisatie? En dat drukt zich niet alleen uit in geld, maar heeft invloed op de gehele bedrijfsvoering.

(meer…)

De grote voordelen van verzuimbegeleiding vanaf dag 1 van ziekmelding2017-05-11T12:03:13+02:00
Ga naar de bovenkant