Een arbeidsconflict en ‘gedoe op de werkvloer’ zijn regelmatig redenen om te verzuimen. Jaarlijks zijn er tussen 70.000 en 100.000 ziekmeldingen als gevolg van een conflict op de werkvloer. Wegblijven blijkt voor veel werknemers vaak de enige uitweg als er ruzie tussen collega’s of een meningsverschil met de direct leidinggevende is. 

Geen legitieme reden

Het is belangrijk om direct helder te krijgen of de ziekmelding te maken heeft met ziekte, een arbeidsconflict of een combinatie. Soms is de ziekgemelde daadwerkelijk ziek, maar speelt er ook een arbeidsconflict. Deze kunnen verband hebben met elkaar, maar dat hoeft niet. De arbodienst of bedrijfsarts onderzoekt en bepaalt waar sprake van is.

Is de ziekgemelde medewerker echt ziek, dan volgt re-integratie. Meldt degene zich ziek vanwege een arbeidsconflict, dan volgt een andere procedure. Deze leggen we onderstaand uit.

Een conflict op het werk is voor geen enkele werknemer een legitieme reden om zich ziek te melden, omdat er eenvoudigweg op het moment van de ziekmelding geen sprake is van ziekte of gebrek. Een conflict kan natuurlijk wel leiden tot lichamelijke klachten die geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kunnen veroorzaken. Dit valt wel onder een legitieme ziekmelding, vastgesteld door de bedrijfsarts.

Wat kunt u doen wanneer iemand zich ziek meldt om een arbeidsconflict?

Ziek zijn wegens een arbeidsconflict is voor u als werkgever vaak ongrijpbaar.
Heeft de werknemer eigenlijk wel recht op loon?
En wat als de werknemer weigert om contact met het werk te hebben vanwege werkstress?
Hoe gaat u als werkgever met dit alles om en hoe voorkomt u dat een werknemer maandenlang uit de roulatie is?

Bij een arbeidsconflict is de oorzaak van cruciaal belang. Zo snel als mogelijk moet het conflict worden opgelost om weer tot werkhervatting te komen. Naarmate conflicten langer duren verharden standpunten meestal en wordt het lastiger om tot een oplossing te komen.

Het hiernavolgende voorbeeld is rechtstreeks uit de praktijk en komt regelmatig voor. We zullen daarna zien hoe dit soort conflicten het beste worden aangepakt.

Anneke werkt op de financiële administratie van een groot bouwbedrijf. Zij verwerkt de facturen in het systeem. Het bedrijf heeft een nieuw financieel pakket aangeschaft, waarbij uitgaande en inkomende facturen automatisch ingelezen worden. Hierdoor vervallen de werkzaamheden van Anneke.

Zij krijgt nu nieuwe taken toegewezen. Veel tijd om haar alles duidelijk te maken is er niet, waardoor ze het gevoel krijgt te ‘zwemmen’. Zij heeft getracht hier met haar leidinggevende over te praten, maar die heeft het razend druk en zegt dat ze niet zo moet zeuren en maar gewoon over moet werken wanneer ze haar werk niet afkrijgt. Op een ochtend, nadat Anneke weer zo’n reactie van haar kortaangebonden baas heeft gehad, meldt zij zich ziek wegens spanningsklachten.

 

Hoe lost u dit adequaat op?

De beste manier om met een ziekmelding door een arbeidsconflict om te gaan is als volgt.

  1. Indien een medewerker zich ziek meldt met psychische klachten als gevolg van een arbeidsconflict, is het zaak dat de arbodienst dezelfde dag contact met de medewerker heeft.
  2. Als de klachten primair worden veroorzaakt door de arbeidssituatie, is er geen sprake van ziekte of gebrek. De ziekmelding hoort dus niet thuis in de ziektewet.
  3. U en uw werknemer hebben in dat geval maximaal 2 weken de tijd om het conflict op te lossen. Daarna vervalt de ziekmelding. U moet zo spoedig mogelijk met elkaar in gesprek gaan, al dan niet onder begeleiding van iemand van personeelszaken of een vertrouwenspersoon.
  4. Conform de STECKR (linkje) behoudt de werknemer gedurende deze periode van 2 weken zijn recht op loon en andere arbeidsvoorwaarden. STECKR is een werkwijzer en staat voor Stichting Expertisecentrum Re-integratie. Deze werkwijzer hanteren bedrijfsartsen als richtlijn bij situaties, waarin een werknemer zich ziek meldt naar aanleiding van een arbeidsconflict
  5. Indien na 2 weken het conflict is opgelost, kan de werknemer weer aan de slag. Komen partijen er niet uit, dan moeten ze een juridische oplossing zoeken om uit elkaar te gaan
  6. Dat laatste is mogelijk met wederzijds goedvinden via een zogenaamde vaststellingsovereenkomst of via de weg van het UWV of de kantonrechter.

Wat als uw werknemer weigert contact te hebben wegens werkstress?

Uw werknemer en u moeten in gesprek om de kwestie uit te praten, maar hij (of zij) weigert. Reden: teveel stress.

Wat moet u als werkgever doen in dat geval?

De beste weg om een juridisch steekspel te voorkomen, De bedrijfsarts zal dan waarschijnlijk concluderen, dat de klachten primair veroorzaakt worden door de arbeidssituatie en er dus geen sprake is van ziekte of gebrek. Werkgever en werknemer hebben in dit geval minimaal 2 weken de tijd om het conflict op te lossen.

Conclusie

De beste aanpak is dat er, wanneer een werknemer zich ziek meldt en u vermoedt dat het hier gaat om een arbeidsconflict, dezelfde dag via de arbodienst contact is met hem (of haar). Nodig uw werknemer bovendien zelf zo snel mogelijk uit voor een gesprek. U kunt zo escalatie voorkomen, de gevolgen voor het werk beperken en de sfeer zo goed als mogelijk houden. Kortom, u kunt snel gewoon verder.

Dit is een van de redenen, waarom wij als arbodienst ziekmeldingen altijd vanaf dag 1 begeleiden. Wilt u meer hierover weten of hebt u te maken met een vergelijkbare situatie en voorkomt u graag, dat deze (verder) uit de hand loopt? Neem dan direct contact met ons op.