Verzuimtraining

Verzuim is gedrag. Zowel het gedrag van de verzuimende werknemer als van de leidinggevende is (mede) bepalend voor de duur van het afwezigheid.

Met de huidige WIA-wetgeving en de Wet Verbetering Poortwachter blijven werkgevers tot wel 10 jaar financieel verantwoordelijk voor de uitkeringslast van de zieke werknemer. De manager speelt een cruciale rol als het gaat om het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim. Hij (of zij) kent de medewerker immers het best. Door uw leidinggevende(n) de juiste instrumenten te geven om de eerste signalen van dreigend verzuim op te pikken en ze snel en effectief te handelen, wordt een langdurig ziektetraject grotendeels voorkomen.

Doel training

De training heeft als doel om de uitvoering van de verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en re-integratie te verbeteren, waardoor het verzuim afneemt. Deze investering verdient zich dus ruim terug.

Inhoud training

De training behandelt de aanpak in de praktijk aan de hand van een stuk theorie en wetgeving. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere de wet- en regelgeving, ‘ziek is anders dan arbeidsongeschikt’, verzuim herkennen, gesprekstechnieken, wat is restcapaciteit, het belang van een Verzuimprotocol en het UWV.

Een laag ziekteverzuim begint in uw organisatie. Wilt u kosten besparen en de kwaliteit van de werkzaamheden op uw afdeling waarborgen