Verzuimbegeleiding

onze verzuimabonnementen bij verzuimbegeleiding

De hoofdlijnen van onze verzuimbegeleiding op een rij:

 • is uw werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bevonden, dan wordt hij vanaf de eerste dag van de ziekmelding gericht begeleid om verantwoord en op zo kort mogelijke termijn terug te komen op de werkvloer

 • in alle andere gevallen gaat hij of zij gewoon aan het werk

 • na elk contactmoment met uw werknemer geven wij u een terugkoppeling via ons digitale systeem, zodat u altijd volledig op de hoogte bent van de status en voortgang van het verzuim van uw medewerker

 • u en uw ziekgemelde werknemer hebben gedurende het hele traject een vast contactpersoon. Dit bevordert de communicatie, snelheid van handelen en een heldere rolverdeling

 • Onze verzuimbegeleiding bespaart u hoofdbrekens en onnodig hoge kosten

Verzuim kost een bedrijf gemiddeld € 250 per dag per ziekgemelde werknemer, eventuele vervanging niet meegerekend.Ziekteverzuim heeft echter ook zijn weerslag op de kwaliteit van het werk en de productiviteit van andere medewerkers.

Verzuimbegeleiding vanaf dag 1 voorkomt onnodige kosten en andere problemen in de bedrijfsvoering.

Maar wanneer is ziek ook arbeidsongeschikt?

Een stevige griep kan uw medewerker wellicht beter thuis uitzieken. Maar valt een nacht slecht slapen of problemen thuis of op het werk onder arbeidsongeschiktheid? Wie verzuimt is niet per definitie (geheel) arbeidsongeschikt.

Bij een ziekmelding mag u als werkgever geen vragen stellen over de medische situatie van uw medewerker. Om te achterhalen in hoeverre en welke mate hij of zij arbeidsongeschikt is, heeft u ons nodig. Wij gaan direct over tot actie.

Verzuimbegeleiding vanaf dag 1

Vanaf de 1e dag hebben wij contact met de ziekgemelde medewerker. Wij stellen vragen tot we duidelijk hebben wat er precies aan de hand is, bepalen de mate van arbeidsgeschiktheid en maken een nieuwe contactafspraak, tenzij we de medewerker niet arbeidsongeschikt achten. Dit alles koppelen wij dezelfde dag nog terug naar u, soms met een telefonische toelichting. Bovendien zijn wij gepokt en gemazeld door jarenlange ervaring, waardoor we snel de vinger op de zere plek weten te leggen.

In onze aanpak gaan wij uit van de mogelijkheden van de werknemer in plaats van de beperkingen. Voor het medisch objectiveren van de klachten schakelen we de bedrijfsarts in.

Wet en regelgeving en gevolgen werkgever

Als werkgever wil je de kosten van loondoorbetaling of premies zo laag mogelijk houden. Vanaf 2013 is de werkgever maar liefst tot 10 jaar na uitdiensttreding financieel verantwoordelijk voor de uitkeringslast van de zieke werknemer. Ten slotte kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. Door invloed uit te oefenen op de re-integratie van (ex) medewerkers kunt u als werkgever een hoop geld besparen.

Op de hoogte via onze verzuimapplicatie VerzuimXpert

Via onze verzuimapplicatie VerzuimXpert, eventueel gekoppeld aan uw personeelsinformatiesysteem,  blijft u op de hoogte van het verloop van het verzuimproces van uw medewerker. Hij faciliteert en ondersteunt het gehele verzuimproces volgens de Wet Verbetering Poortwachter en aanverwante wet- en regelgeving. Richting het UWV hebt u hiermee bovendien een waterdichte dossieropbouw. Verzuimrapportages en re-integratieverslagen zijn gemakkelijk in te zien. Het systeem is op maat aan te passen aan uw wensen. Overzichtelijk en tijdbesparend, ISO 27001 gecertificeerd en volgens de laatste privacywetgeving.

Het resultaat van een laag ziekteverzuim

Bij elk bedrijf, groot of klein, werkt een laag ziekteverzuim ver door:

 • u bespaart honderden euro’s per dag
 • u voorkomt extra werkdruk bij collega’s
 • de kwaliteit van het werk blijft behouden
 • werk blijft niet liggen
 • ziekteverzuim waar u als werkgever de vinger niet goed achter krijgt kost u geen onnodige tijd en hoofdbrekens meer.

Onze aanpak is succesvol, ongeacht de branche of grootte van uw bedrijf.

Verzuimtraining

De leidinggevende speelt een cruciale rol als het gaat om het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim. In deze training leert de manager hoe hij of zij handelt om het verzuim op de afdeling terug te dringen en voor te zijn.

Verzuimtrainingen verzuimbegeleiding bij Arbo Triple One

Verzuimabonnementen

Wij hebben een drietal verzuimabonnementen, te weten Start, Uitgebreid en Totaal. Zij hebben allemaal de volgende basiskenmerken:

 • de verzuimende medewerker meldt zich op de eerste dag ziek bij ons
 • de werknemer kan zich al vanaf 07.30 uur bij ons ziekmelden
 • dezelfde dag krijgt u als werkgever een terugkoppeling over de status van de ziekmelding
 • gedurende het gehele verzuimtraject hebben u en uw werknemer dezelfde contactpersoon.

Meer informatie over onze verzuim-abonnementen

Meer weten over onze verzuimtrainingen