Veilig en gezond werken heeft grote voordelen, namelijk:

Voordelen gezond en veilig werken
  • een lager ziekteverzuim

  • een hogere productiviteit

  • een betere kwaliteit van werk

  • een prettiger werksfeer

  • betere bedrijfsresultaten

Ziet u ook in dat voorkomen beter en goedkoper is dan genezen? Onderneem dan nu actie!

Gedeeltelijk ligt die verantwoordelijkheid bij uw medewerkers, gedeeltelijk bij u als werkgever. Om de arbeidsomstandigheden, gezondheids- en veiligheidsrisico’s op de werkvloer echter goed in kaart te hebben en tijdig te handelen zijn er een aantal instrumenten die u daarbij helpen.

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Arbeidsomstandigheden, gezondheids- en veiligheidsrisico’s beïnvloeden de productiviteit van de werknemer en de kwaliteit van zijn (of haar) werk. Ze zijn bovendien essentieel bij het voorkomen van klachten en (langdurig) verzuim.

De RI&E toetst arbeidsomstandigheden aan de wettelijke normen en richtlijnen. Zaken als veilig en schoon werken worden gecontroleerd.
Iedere branche kent zo zijn specifieke risico’s. In een fabriekshal gaan arbeidsrisico’s over de veiligheid van machines en de belasting van rug en schouders. Maar in een kantooromgeving ligt de aandacht meer op de repeterende bewegingen achter de computer.

Als werkgever hebt u 2 opties:

  • u voert de RI&E zelf uit en laat hem toetsen door onze gecertificeerde deskundigen
  • wij voeren de RI&E uit en nemen tevens het plan van aanpak voor onze rekening.

Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

Artikel 18 van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht u als werkgever om uw personeel een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan te bieden. De RI&E vormt de basis van dit onderzoek. Het PAGO is enkel gericht op het ontdekken van arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s. De werknemer mag zelf bepalen of hij er gebruik van maakt.

Het PAGO wordt uitgevoerd door een bedrijfsverpleegkundige onder de supervisie van de bedrijfsarts. De inhoud van het PAGO is afhankelijk van de functie van de werknemer en de wensen van u als werkgever.

Werkplekonderzoek

Een gezonde werkplek vermindert de verzuimkans en bevordert de productiviteit. Een werkplekonderzoek voorkomt, vermindert en verhelpt gezondheidsproblemen en -risico’s.

Het onderzoek

Het werkplekonderzoek is met name bedoeld voor kantoorpersoneel. Hij geeft inzicht in mogelijke knelpunten op de individuele werkplek, waaronder de ergonomische aspecten (instellingen van het bureau, de stoel en de computer) en het beeldscherm. Is alles goed afgesteld op de werknemer, dan voorkomt dat onnodige oogproblemen, rug-, schouder- en nekklachten.

Onze ergonoom beoordeelt alle mogelijke risicofactoren aan de hand van een checklist en een persoonlijke analyse. Tijdens het werkplekonderzoek letten we op de wettelijke kaders en arborichtlijnen en besteden we bijzondere aandacht aan eventuele lichamelijke klachten.

De uitkomsten en hun voordelen

De uitkomsten van het werkplekonderzoek leggen we vast in een verslag met praktische adviezen. De medewerker krijgt aanbevelingen op het gebied van ergonomie, het gebruik van hulpmiddelen en de werkhouding. Hij wordt zich hierdoor meer bewust van wat belastend is en hoe hij zijn lichaam tijdens het werk beter ontlast en ontspant. Ook leert hij op de eigen werkplek het meubilair goed in te stellen, wat klachten vermindert of zelfs verhelpt.

Als leidinggevende/werkgever bent u bovendien beter op de hoogte van de ergonomische knelpunten op de werkvloer. Deze bevindingen komen van pas bij toekomstige beslissingen. Zo houdt u uw mensen nu en in de toekomst gezond en veilig aan de slag.

Minder functioneren en ziekteverzuim voorkomt u door mede door het Werkplek Onderzoek. 

Speciale bewustzijnstraining kantoorpersoneel

Speciale bewustzijnstraining gezond kantoorpersoneel

Wij geven bovendien een training voor kantoorpersoneel, waarin ze zelf leren de verantwoordelijkheid te nemen voor een gezond ingestelde werkplek.

Rijbewijskeuring voor beroepschauffeurs

Beroepschauffeurs zijn verplicht eens in de 5 jaren een medische keuring te ondergaan. De bedrijfsarts of verpleegkundige onderzoekt hem (of haar) om de lichamelijke en geestelijke gesteldheid vast te stellen. Vervolgens wordt bij goedkeuring het rijbewijs verlengd. Taxichauffeurs ontvangen een nieuwe taxipas.

Gezond bezig; Rijbewijskeuring voor beroepschauffeurs