Arbo Triple One: de kortste weg naar een lager verzuim

‘Ziek’ is niet altijd hetzelfde als ‘niet kunnen werken.’ Ziekteverzuim heeft invloed op de werkvloer, kost u geld, hoofdbrekens en tijd. Verzuimbegeleiding wordt bij ons daarom vanaf dag 1 van de ziekmelding opgepakt. En om diezelfde reden staat verzuimpreventie bij ons hoog in het vaandel.

Wanneer is iemand arbeidsongeschikt?

Een lager verzuim begint bij Arbo Triple One

Dat is voor u als werkgever niet altijd gemakkelijk te bepalen.

Daarom hebt u ons nodig: als gecertificeerde arbodienst mogen wij doorvragen om te achterhalen wat er aan de hand is om te bepalen in welke mate uw werknemer arbeidsongeschikt is. Wij kijken daarbij vooral naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.

Zo zijn schouderklachten of slapjes zijn door een verkoudheid vervelend, maar kan hij of zij dan werken of niet? Hoe bepaalt u de grens?

Veilig en gezond werken

Veilig werken en gezondheidsrisico’s voorkomen zijn primair de verantwoordelijkheid van de werkgever. Iedere werksituatie kent veiligheidsrisico’s die u graag vermijdt of zoveel mogelijk beperkt. Immers, hoe veiliger het werk, des te minder de kans op ongevallen en verzuim. Wij helpen daarbij via verschillende instrumenten:

  • de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)
  • het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO)
  • het Werkplek Onderzoek
  • rijbewijskeuring voor beroepschauffeurs
  • Training Bewust Verantwoord Werken

Verzuimbegeleiding

Wij inventariseren en bepalen de mate van arbeidsongeschiktheid en acteren daarop voor een zo kort mogelijk ziekteverzuim.

Vanaf dag 1 tot de medewerker weer volledig aan het werk is.

Verzuimpreventie

Ziekteverzuim voorkomen is gezonder en voordeliger dan genezen. Als werkgever draagt u bij door te zorgen voor een gezond(e) werkomgeving en -klimaat. Dit begint bij het aanbieden van periodieke gezondheidschecks, zoals:

  • de Health Check
  • het Preventief Medisch Onderzoek.

Ideaal als u benieuwd bent naar onze Facebook-berichten, maar u heeft geen Facebook. De gepubliceerde berichten worden namelijk automatisch op deze pagina geplaatst. Klik hier voor deze berichten!

Onze garantie, uw resultaat

Hoe klein of groot uw bedrijf ook is, wij garanderen u, dat met onze aanpak het verzuim binnen uw organisatie onder het landelijk gemiddelde komt en/of blijft. U bespaart onnodige kosten, terwijl u de productiviteit en kwaliteit van het werk binnen uw organisatie waarborgt.

Aanmelden voor de Arbo Triple One nieuwsbrief