Training Bewust Verantwoord Werken

Voor wie is deze training?
Voor kantoorpersoneel dat veel achter het beeldscherm werkt.

Doel van de training

Prettig werken begint bij een gezonde werkplek. En een gezonde werkplek begint bij de juiste instelling. Dat geldt zowel voor de werknemer als de meubelstukken en apparaten op zijn/haar werkplek.

Tijdens deze training leren de deelnemers:

  • de relatie te leggen tussen de risico’s, eventuele klachten en de instellingen op de werkplek
  • verantwoordelijkheid te nemen voor hun houding en de lichamelijke gevolgen ervan
  • na de training zijn zij bovendien in staat hun eigen werkplek optimaal in te stellen.

Uiteindelijk leren ze, dat optimaal gezond zijn bovenal hun eigen verantwoordelijkheid is!

Inhoud van de training

  • inventariseren van de werkbelasting tijdens de werkzaamheden onder de aanwezigen
  • de betekenis van klachten leren begrijpen, uitleggen hoe kwetsbare onderdelen functioneren en wat de kwetsbare punten zijn
  • motiveren om te veranderen in houdings- en bewegingsgedrag
  • herkennen van de beginsignalen van overbelasting
  • adequaat hierop reageren om het proces te vertragen, te stoppen en er zelfs sterker uit te komen
  • voorbeelden zien en zelf ervaren wat wordt verstaan onder een goede werkhouding

Deze zaken verschillen soms per persoon, afhankelijk van de lichamelijke ongemakken.

Duur van de training

2 uren.

Groepsgrootte

Maximaal 10 personen.

Uw medewerkers zelf leren verantwoordelijkheid te nemen en hun werkplek in orde te brengen bespaart u tijd en verzuimkosten.