Over Ons

Arbo Triple One is een gecertificeerde, no-nonsense arbodienst die landelijk opereert.

Onze professionals helpen werkgevers:

  • ziekteverzuim te voorkomen en te verlagen

  • arbeidsrisico’s te minimaliseren

  • het welzijn van uw personeel te bevorderen.

Door het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers verhogen we de arbeidsparticipatie van uw organisatie. En dat bespaart geld en tijd die u anders moet besteden aan ziekgemelde medewerkers.

Onze visie op verzuim

‘Ziek’ staat niet altijd gelijk aan ‘arbeidsongeschikt.’ Er is dus niet altijd een reden om afwezig te zijn van het werk.

Daar komt bij, dat u als werkgever direct opdraait voor de kosten, sinds 2013 zelfs tot maximaal 10 jaar na uitdiensttreding. Ziekteverzuim heeft echter ook invloed op de kwaliteit van het werk en de productiviteit. En ook dat kost geld.

Een snel en resultaatgerichte aanpak helpt tegen onnodige en onnodig lange afwezigheid. En met ‘snel’ bedoelen wij contact met de ziekgemelde werknemer vanaf dag 1.

Door de wol geverfd

Al onze medewerkers hebben in het bedrijfsleven gewerkt en daar te maken gehad met ziekteverzuim. Zij herkennen de uitdagingen waarvoor u als werkgever staat. Daarom begrijpen zij als geen ander wat verzuim met uw bedrijf doet en hoeveel hoofdbrekens het u bezorgen kan.

Uw verzuimpercentage gegarandeerd onder het landelijk gemiddelde

Arbo Triple One heeft 10 re-integratieconsulenten op het hoofdkantoor en een aantal bedrijfsartsen en andere deskundigen, die ook op locatie in het land werken. Onze dekking is landelijk.

Even voorstellen

Arbo Triple One heeft 10 re-integratieconsulenten op het hoofdkantoor en een aantal bedrijfsartsen en andere deskundigen, die ook op locatie in het land werken. Onze dekking is landelijk.

Theo Sack
Theo Sackdirecteur/mede-eigenaar
Ik ben opgeleid als jurist aan de Erasmus Universiteit, maar heb mijn ervaring opgebouwd in commerciële en managementfuncties bij fabrikanten van consumentenartikelen en in de detailhandel.

Als algemeen directeur bij Trekpleister drogisterijen werd ik dagelijks geconfronteerd met het hele proces van verzuimbegeleiding, zoals dat door de grote arbodiensten gehanteerd werd. Dat werkte niet, vond ik. Te lange communicatielijnen, te weinig probleemoplossend en te bureaucratisch.

Als interimmanager bij een arbodienst maakte ik kennis met Astrid en Erica.
Al onze ervaringen hebben we gebundeld en zo ontstond Arbo Triple One.
Het cijfer 1 speelt een belangrijke rol onze filosofie. Het staat voor verzuimbegeleiding vanaf dag 1 en 1 vast contactpersoon en 1 vaste bedrijfsarts voor elk ziekteverzuimtraject.

Erica Deggens
Erica Deggensmanager re-integratie/mede-eigenaar
Na mijn studie hbo Systeembeheer ben ik eind jaren ’80 gaan werken bij de FIOD, onderdeel van de toenmalige Rijks Accountantsdienst. Mijn werk lag op het snijvlak van ICT en opsporingshandelingen. Via de FIOD kwam ik al in aanraking met arbodienstverlening. Die ervaring breidde ik uit als verzuimconsulent en teamleider bij een arbodienst. Na een tussenstapje in de detailhandel keerde ik echter toch weer terug in de arbodienstverlening.

Astrid was jarenlang mijn collega en samen met haar en Theo besloten we onze jarenlang opgedane kennis en ideeën om te zetten in het oprichten van een eigen arbodienst.

Een arbodienst bij wie ikzelf zou aankloppen als werkgever van een bedrijf met een hoog ziekteverzuim.

Astrid Crist
Astrid Cristmanager re-integratie/mede-eigenaar
Ik ben geboren in Denemarken, opgegroeid in Finland en België en heb ruim 15 jaar in Amerika gewoond en gewerkt in commerciële en operationele functies, waaronder Nordström warenhuis. In Nederland ben ik via een baan in de detailhandel terechtgekomen bij een middelgrote arbodienst, waar ik Erica ontmoette.

Samen met haar en Theo hebben we een aantal jaren geleden besloten om onze droom van een eigen arbodienst, volgens onze eigen ideeën, waar te maken.

Mijn ervaring aan beide kanten van ziekteverzuim maakt, dat ik de problemen waar onze klanten vaak mee worstelen goed begrijp.

WERKWAARDIG

Arbo Triple One mag zich een partner noemen van Werkwaardig, maar wat is Werkwaardig nu precies?

Werkwaardig is een regionaal platform van en voor werkgevers. Tijdens evenementen en workshops ontmoeten en inspireren zij elkaar rond de ‘P’ van People als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Werkwaardig staat voor: volwaardig werk voor iedereen. Deelnemende organisaties voelen zich samen met Werkse! verantwoordelijk voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij bewijzen dat sociaal en succesvol zakendoen heel goed samen gaan.

Meer informatie over Werkwaardig