Verzuimtraining

Verzuim is gedrag. Zowel het gedrag van de verzuimende werknemer als van de leidinggevende is (mede) bepalend voor de duur van het afwezigheid.

Met de huidige WIA-wetgeving en de Wet Verbetering Poortwachter blijven werkgevers tot wel 10 jaar financieel verantwoordelijk voor de uitkeringslast van de zieke werknemer. De manager speelt een cruciale rol als het gaat om het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim. Hij (of zij) kent de medewerker immers het best.

Training Bewust Verantwoord Werken

Prettig werken begint bij een gezonde werkplek. En een gezonde werkplek begint bij de juiste instelling. Dat geldt zowel voor de werknemer als de meubelstukken en apparaten op zijn/haar werkplek.

Tijdens deze training leren de deelnemers:

  • de relatie te leggen tussen de risico’s, eventuele klachten en de instellingen op de werkplek
  • verantwoordelijkheid te nemen voor hun houding en de lichamelijke gevolgen ervan
  • na de training zijn zij bovendien in staat hun eigen werkplek optimaal in te stellen.