Veranderingen op het gebied van de Privacy in 2018

Nieuwsbrief mei 2017

Veranderingen op het gebied van de Privacy in 2018

De Europese Commissie en het Europees Parlement besloten, dat de huidige wetgeving niet langer aansluit op de constante veranderingen in de digitale wereld. Persoonsgegevens overschrijden de landsgrenzen in toenemende mate. Om een Europese regelgeving te creëren voor de bescherming van persoonsgegevens is een nieuwe Europese privacy verordening aangenomen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is op 4 mei 2016 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd en wordt op 25 mei 2018 van kracht in alle lidstaten van de EU.  (meer…)

Veranderingen op het gebied van de Privacy in 20182017-05-26T13:26:43+02:00

Belangrijke wijzigingen in de Arbowet 2017

De vernieuwde Arbowet 2017

Op 24 januari van dit jaar is de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe wet heeft een overgangsperiode van 1 jaar. Dat betekent dat voor 1 juli 2018 alle zaken geregeld moeten zijn.

Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij. Deze hebben met name te maken met de rol en taken van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker.

(meer…)

Belangrijke wijzigingen in de Arbowet 20172017-05-11T11:47:47+02:00
Ga naar de bovenkant