Bij de samenstelling van de inhoud van de website van Arbo Triple One is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen.

Desondanks bestaat er altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, gedateerd of op en andere wijze niet meer correct is. Arbo Triple One is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van activiteiten die ondernomen kunnen worden op basis van deze website.

Eveneens kunnen geen rechten aan deze website worden ontleend. Arbo Triple One aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onjuistheden, onvolledige en/of gedateerde informatie. KvK no 45876548, statutaire zetel Utrecht.