Je laat elkaar niet

in de kou staan, toch?

De kortste weg naar een lager verzuim

Blog!2017-05-12T12:25:49+02:00

De medische machtiging voor de bedrijfsarts, rechten en plichten

Om een juiste beoordeling te maken heeft de bedrijfsarts soms medische inlichtingen nodig van een ziek gemelde werknemer. Bij langdurige ziekte of ter onderbouwing of verduidelijking van het dossier wordt daarom verzocht om een medische machtiging aan de werknemer in kwestie. Daarmee geeft hij (of zij) toestemming om deze informatie bij de behandelende specialist(en) in te winnen.

Het opvragen van deze gegevens wordt in opdracht van de bedrijfsarts gedaan.  (meer…)

Een kijkje achter de schermen bij Arbo Triple One

Wanneer wij presentaties geven aan bedrijven die geïnteresseerd zijn in onze verzuimbegeleiding, krijgen wij vaak vragen over hoe wij als arbodienst een ziekmelding beoordelen. En waarom wij het zo belangrijk vinden om al op de eerste dag van de ziekmelding contact te hebben met de werknemer die zich ziek meldt.

Wij laten het u zien.

(meer…)

Wat betekent een ziekmelding voor uw organisatie?

Of u nu werkgever bent in een groot, middelgroot of klein bedrijf, in elke organisatie is ziekteverzuim een dingetje. Een ingewikkelde kwestie, waarmee u niet graag bezig bent. Maar ook al wilt u het ontwijken, u kunt er niet omheen. Doet u dat wel, dan zijn de gevolgen soms niet te overzien.

Hebt u al eens geïnventariseerd wat de gevolgen zijn van ziekteverzuim? Hoe kostbaar elke ziekmelding is voor de organisatie? En dat drukt zich niet alleen uit in geld, maar heeft invloed op de gehele bedrijfsvoering.

(meer…)

Ga naar de bovenkant